Projekt tvrtke Hitro-Tec d.o.o. financiran sredstvima EU!

Tvrtka Hitro-Tec d.o.o. ugovorila je dodjelu bespovratnih sredstava od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za projekt: Uvođenje potrebnih euro normi za povećanje standardizacije poslovnih procesa u cilju povećanja konkurentnosti proizvoda tvrtke Hitro-Tec d.o.o.

 

Ukupni iznos projekta iznosio je 194.687,50 kuna, iznos od 155.750,00 HRK se odnosi na općenito prihvatljive troškove, od kojih je dio iz privatnih sredstava tvrtke (23.362,52 HRK), a dio je sufinanciran iz EU fonda u obliku bespovratnih sredstava i  iznosi 132.387,48 HRK. Projekt se provodi od veljače 2019. godine do kolovoza 2020. godine.

 

Cilj projekta je ulaganje u usklađivanje tvrtke s normama za standardizaciju EN ISO 3834 za postupak zavarivanja metalnih konstrukcija i EN 1090 sa svom potrebnim podnormama za izradu i montažu čeličnih i aluminijskih konstrukcija te normom ISO 14001 za zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji organizacijama omogućuju razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša. Predmetne norme će omogućiti tvrtki vršenje cjelokupnog procesa od ugovaranja do proizvodnje samostalno. Navedene norme omogućit će povećanje konkurentnosti tvrtke kroz povećanje kvalitete svojih proizvoda te superviziju istih kroz cijeli proces izrade što tvrtka do sada nije mogla.

 

Sve navedeno povećati će konkurentnost tvrtke na domaćem i stranom tržištu što će rezultirati povećanjem obima ugovorenih poslova, učvršćivanje postojeće pozicije na trenutnom tržištu te akviziciju novih tržišta.

Više o EU fondovima možete pročitati na strukturnifondovi.hr

Za više informacija o projektu kontaktirajte glavnog inženjera tvrtke i člana projektnog tima Tomislava Jurinjaka na broj +385 91 332 33 10.