News

Sukladno točki 5. , Priloga 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.03.2.1.05.0351 iz Poziva „Kompetentnost i razvoj MSP“ Evidencijski broj nabave: 01/2019 Postupak s objavljivanjem Obavijesti o nabavi (OoN) za nabavu nadogradnje 4 osi...

Tvrtka HITRO-TEC d.o.o. je pokrenula provedbu projekta „Adaptacija i opremanje poslovne hale zaproizvodnju i skladištenje metalnih pozicija (autodijelova) rađenih po mjeri“, sukladno projektnoj prijavi prijavljenoj na Poziv na dostavu projektnih prijava “Kompetentnost i razvoj MSP“ (Referentna oznaka: KK.03.2.1.05), a odobrenoj za financiranje sukladno Ugovoru o...